FreeBSD oidentd

Instalacja oidentd pkg install oidentd Dodajemy demona do startu z systemem echo ‘oidentd_enable=”YES”‘ » /etc/rc.conf Edytujemy plik konfiguracyjny vim /usr/local/etc/oidentd.conf i dodajemy zawartość default { default { allow spoof deny spoof_all deny spoof_privport allow random_numeric allow numeric allow hide } } user root { default { force reply “UNKNOWN” } } Uruchamiamy oidentd /usr/local/etc/rc.d/oidentd start … Continue Reading »