Windows 10 – po aktualizacji 10 maj 2019 połączenia VPN nie działają

Microsoft Windows

Po ostatniej aktualizacji 10 maj 2019 Windows 10 przestały działać połączenia VPN – l2tp/IPSec.

Obejściem tego problemu jest użycie narzędzia rasphone.exe.

  1. Utwórz nowy skrót na pulpicie i dodaj zawartość C:\Windows\System32\rasphone.exe
  2. Wypróbuj połączenie

W moim przypadku wywołane połączenia VPN przez dial-up działają tak jak przed aktualizacją majową.

Błąd w sterowniku synaptics

Microsoft Windows

W kilku laptopach Toshiba i Lenovo po aktualizacji do Windows 10, pojawiały się problemy z obsługa touchpada – problem z obsługą gestów

Rozwiązanie problemu:

Uruchomić wiersz polecenia (administrator),
wydać polecenie:

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SynTP\Parameters\Debug /v DumpKernel /d 00000000 /t REG_DWORD /f
Restart mayszny

Odsłonięcie haseł Wi-Fi w Windows i macOS

Windows

W Windows uruchamiamy konsolę cmd z prawami administratora i wydajemy polecenie, gdzie ssid to nazwa sieci.

netsh wlan show profile name=ssid key=clear

gdzie ssid to nazwa sieci.

macOS

W macOS w terminalu wydajemy polecenie,

sudo security find-generic-password -ga ssid | grep password

gdzie ssid to nazwa sieci.

Początek internetu w Polsce

17.08.1991 r. – POCZĄTEK INTERNETU W POLSCE: pierwsza wymiana poczty elektronicznej między Polską a światem przez łącze 9600 bps do Kopenhagi; połączenie zrobione przy pomocy programu KA9Q z baraku przed budynkiem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW) przy ul. Hożej; skonfigurował: Rafał Pietrak; zespół: Wojciech Bogusz, Jacek Gajewski, Marcin Gromisz, Michał Jankowski, Roman Szwed, Jerzy Tarasiuk, … . Brak routingu do USA.

Źródło: http://kalendarium.icm.edu.pl/