FreeBSD oidentd

Instalacja oidentd pkg install oidentd Dodajemy demona do startu z systemem echo ‘oidentd_enable=”YES”‘ » /etc/rc.conf Edytujemy plik konfiguracyjny vim /usr/local/etc/oidentd.conf i dodajemy zawartość default { default { allow spoof deny spoof_all deny spoof_privport allow random_numeric allow numeric allow hide } } user root { default { force reply “UNKNOWN” } } Uruchamiamy oidentd /usr/local/etc/rc.d/oidentd start … Continue Reading »

Początek internetu w Polsce

17.08.1991 r. – POCZĄTEK INTERNETU W POLSCE: pierwsza wymiana poczty elektronicznej między Polską a światem przez łącze 9600 bps do Kopenhagi; połączenie zrobione przy pomocy programu KA9Q z baraku przed budynkiem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW) przy ul. Hożej; skonfigurował: Rafał Pietrak; zespół: Wojciech Bogusz, Jacek Gajewski, Marcin Gromisz, Michał Jankowski, Roman Szwed, Jerzy Tarasiuk, … Continue Reading »